Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej

Wymiana sieci wodociągowych w rejonie Rynku I i Rynku III

W projekcie „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – I etap” wymieniono sieć wodociągową z przyłączami na Rynku I i Rynku III oraz w przyległych ulicach. W rejonie Rynku III zmodernizowano też sieć kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizował partner projektu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Łęczna” Sp. z o.o.

Większość sieci wodociągowych na Starym Mieście została wykonana przed 1980r., a część nawet w latach 50 i 60 ubiegłego wieku. Użyte wówczas do budowy wodociągu materiały takie jak azbestocement, żeliwo szare i stal, oraz zastosowane ówczesne metody połączeń pomiędzy poszczególnymi odcinkami rur nie zapewniały bezawaryjnego przesyłu wody. Swojego zadania nie spełniały również przyłącza wodociągowe wykonane z rur stalowych bez zabezpieczenia antykorozyjnego.

Prace przy wymianie wodociągu były prowadzone równocześnie przez dwa zespoły. Jeden z nich prowadził prace w rejonie Rynku I oraz w ulicach Pańska i 3-go Maja, natomiast drugi zespół odpowiadał za wymianę sieci wodociągowej w Rynku III oraz w ulicy Kanałowej.

W efekcie przeprowadzonych prac wymieniono łącznie 1331 m sieci wodociągowej, 775 m przyłączy wodociągowych oraz 9 hydrantów ppoż.
Sprawdzono także drożność istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepłukano ją, a studnie rewizyjne poddano oględzinom i oczyszczono. Uszkodzone elementy studni wymieniono na nowe.

Poziom realizacji projektu

100%

Środki z UE:

6 553 292,72 PLN

Całkowita wartość projektu:

9 952 972,14 PLN
Mapa RewitalizacjiRewitalizacja na żywoMultimedia