Rozwój potencjału biznesu poprzez szkolenia i coaching • firma szkoleniowa • BEST COACH

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Wersja do druku Poleć znajomemu

loga_RPO_woj_lub_unia.jpg

RPO WL obejmuje okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, przez co mają się one przyczyniać do wzrostu gospodarczego oraz do zwiększenia zatrudnienia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wspiera następujące obszary działalności:

 • Przedsiębiorczość i innowacje (I)
 • Infrastruktura ekonomiczna (II)
 • Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne (III)
 • Społeczeństwo informacyjne (IV)
 • Transport (V)
 • Środowisko i czysta energia (VI)
 • Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna (VII)
 • Infrastruktura społeczna (VIII)

Przygotowaniem, zarządzaniem i wcielaniem w życie RPO WL 2007-2013 w imieniu Zarządu Województwa zajmuje się Departament Regionalnego Programu Operacyjnego, który jest Instytucją Zarządzającą Programem. Pełni on także szereg zadań operacyjnych:

 • ogłasza i przeprowadza nabory wniosków o dofinansowanie,
 • trzyma pieczę nad procedurami oceny formalnej, merytorycznej i techniczno-finansowej wniosków,
 • zawiera umowy z beneficjentami oraz ewentualne aneksy,
 • weryfikuje indywidualne i przygotowuje zbiorcze wnioski o płatność,
 • monitoruje realizację programu i przygotowuje sprawozdania oraz inne dokumenty,
 • bierze udział w działaniach ewaluacyjnych, czyli mierzących jakość realizacji programu,
 • wykonuje czynności kontrolne oraz wykrywa i raportuje nieprawidłowości,
 • informuje i promuje RPO.

 • Departament Regionalnego Programu Operacyjnego-Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b
  20-151 Lublin
  www.rpo.lubelskie.pl
  email: drpo@lubelskie.pl
  tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740


Informacje na temat RPO WL udzielane są bezpłatnie w 5 punktach informacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.

 1. PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 750, 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), mail: rpo@lubelskie.pl, drpo@lubelskie.pl
 2. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie
  Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. 82 56 51 921, mail: chelm@lubelskie.pl, chelm@feu.lubelskie.pl
 3. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej
  ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 34 35 844, mail: biala@lubelskie.pl, bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
 4. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu
  ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, tel. 84 63 80 267, mail: zamosc@lubelskie.pl,
  zamosc@feu.lubelskie.pl
 5. PUNKT INFORMACYJNY Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
  ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 864, 81 44 16 865, infolinia: 0 800 175 151, mail: kontakt@feu.lubelskie.pl


Informacje o projektach Gminy Łęczna zrealizowanych w ramach RPO WL 2007-2013 można zobaczyć w zakładce 
„Inne projekty”.LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości została powołana do wykonywania zadań dotyczących przedsiębiorców - związanych z realizacją Osi Priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 • Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
  ul. Wojciechowska 9a
  20-704 Lublin
  tel. 81 46 23 800 (sekretariat), fax. 081 46 23 840
  godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.
 • Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)
  ul. Wojciechowska 9a,
  20-704 Lublin
  tel. 81 46 23 831, 81 46 23 812
  mail: lawp@lubelskie.pl
  www.lawp.eu, www.lawp.lubelskie.pl
  godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Poziom realizacji projektu

100%

Środki z UE:

6 553 292,72 PLN

Całkowita wartość projektu:

9 952 972,14 PLN
Mapa RewitalizacjiRewitalizacja na żywoMultimedia