Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej

Przebudowa Rynku III

Przebudowa obejmuje Rynek III wraz z fragmentami ulicy Łańcuchowskiej i Placu Kanałowego. Na terenie rynku w latach 60-tych wybudowano bloki, a na jego obrzeżach stoją domy jednorodzinne. Prace prowadzone na Rynku III mają na celu podniesienie atrakcyjności tego miejsca, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej tej części miasta.

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Rynku III obejmuje modernizację 5 budynków wielorodzinnych przy ulicy Rynek III i Plac Kanałowy, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę układu komunikacyjnego z parkingami i chodnikami oraz wykonanie placu zabaw i placu do gimnastyki. W otoczeniu bloków rozmieszczone zostaną elementy małej architektury i ustawione nowe słupy oświetleniowe. Tereny zielone będą uporządkowane i uzupełnione o nowe nasadzenia. Nad bezpieczeństwem będą czuwały kamery monitoringu miejskiego.

Modernizacja budynków mieszkalnych
Wykonano docieplenie ścian 5 budynków na ulicy Rynek III i Plac Kanałowy wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w piwnicach, wymianą drzwi wejściowych do budynków, naprawą płyt balkonowych, ociepleniem stropu, wymianą pokrycia dachu i obróbek blacharskich.

Jezdnie, chodniki i parkingi
Projekt przewiduje przebudowę układu drogowego w rejonie ulic Rynek III, Plac Kanałowy oraz Łańcuchowska. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną i nawierzchnię z kruszywa zastąpi kostka brukowa w kolorze czarnym i szarym. Chodniki zostaną wykonane z płyt w kolorze szarym.
Łącznie poddanych modernizacji będzie 636 m ulic i 1037 m chodników. Powstanie także dojazd do budynków oraz parkingi. Na terenach nieurządzonych i zdegradowanych powstanie 58 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.

Kanalizacja deszczowa
Dla odprowadzenia wód opadowych z ulic Rynek III, Łańcuchowska i Plac Kanałowy wybudowano kanalizację deszczową o długości 608,2 m. Wody opadowe z Rynku III poprzez sieć kanalizacji deszczowej są odprowadzane do Wieprza.

Oświetlenie
Projekt przewiduje demontaż istniejącego oświetlenia kolidującego z projektowanymi rozwiązaniami, a następnie montaż 25 stylizowanych lamp.

Mała architektura i zieleń
W otoczeniu odnowionych bloków rozmieszczone będą elementy małej architektury. Zaplanowano ustawienie 33 ławek oraz 7 koszy na śmieci.

Dla najmłodszych mieszkańców zaprojektowano budowę placu zabaw oraz plac z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu (zestaw small fitness). Plac zabaw będzie posiadał bezpieczną nawierzchnię zbudowaną z dwóch warstw granulatu gumowego oraz będzie ogrodzony płotkiem z elementów drewnianych i stalowych. Tereny zielone zostaną uporządkowane i uzupełnione o nowe nasadzenia.

Poziom realizacji projektu

100%

Środki z UE:

6 553 292,72 PLN

Całkowita wartość projektu:

9 952 972,14 PLN
Mapa RewitalizacjiRewitalizacja na żywoMultimedia