Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej

Poradnia leczenia uzależnień

Wersja do druku Poleć znajomemu

Poradnia leczenia uzależnień jest elementem projektu rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej. Ma pomóc w powstrzymaniu społecznej degradacji miasta, wzmocnieniu integracji społecznej, zapobiegać i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

Powstała jako dpowiedź na coraz bardziej odczuwalny problem uzależnienia od narkotyków i środków odurzających oraz alkoholu. Znaczna liczba wykroczeń odnotowanych w mieście popełniana jest pod wpływem narkotyków i alkoholu. Pomocą pracowników poradni są objęci nie tylko mieszkańcy Starego Miasta, ale także pozostali mieszkańcy Łęcznej i osoby z terenu powiatu łęczyńskiego.

Poradnia mieści się na parterze zmodernizowanego budynku komunalnego przy Placu Kościuszki 1 i jest prowadzona przez Łęczyński Ośrodek Profilaktyki i Terapii MONAR.

Utworzona w kwietniu 2012 r. placówka to miejsce pierwszego kontaktu dla potrzebujących pomocy w zakresie problemów uzależnień. Oferta poradni jest skierowana do osób mających problemy z narkotykami, alkoholem, nikotyną, lekami oraz uzależnionych od hazardu lub komputera. Z terapii mogą skorzystać osoby z problemami osobistymi, przeżywające kryzysy emocjonalne, doświadczające trudnych sytuacji życiowych, nieradzące sobie ze stresem lub przeżywające inne problemy natury psychologicznej.

Poradnia oferuje pomoc w zakresie:

 • diagnostyki uzależnień,
 • poradnictwa,
 • terapii indywidualnej,
 • terapii grupowej,
 • kierowania do oddziałów detoksykacyjnych i placówek leczenia stacjonarnego,
 • konsultacji lekarza psychiatry,
 • skierowań na różnorodne formy terapii,
 • poradnictwa dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,
 • systemowej terapii rodziny.

W ośrodku pracuje psycholog, psychiatra, specjalista terapii uzależnień oraz specjalista profilaktyki uzależnień.

Godziny pracy Poradni:

 • poniedziałek: 9.00 - 15.00
 • wtorek: 9.00 - 16.00
 • środa: 9.00 - 14.00
 • czwartek: 13.00 - 17.00
 • piątek: 9.00 - 16.00

Poziom realizacji projektu

100%

Środki z UE:

6 553 292,72 PLN

Całkowita wartość projektu:

9 952 972,14 PLN
Mapa RewitalizacjiRewitalizacja na żywoMultimedia