Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej

Kolejne wnioski o płatność zweryfikowane pozytywnie

Wersja do druku Poleć znajomemu
27.11.2013, 08:39

Ponad 2 mln złotych wpłynęło na konto Gminy Łęczna po pozytywnej ocenie kolejnych wniosków o płatność złożonych w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

Wniosek o płatność nr 5 został złożony w czerwcu, a wniosek nr 6 pod koniec września tego roku. Wnioski obejmowały wydatki poniesione na realizację projektu od grudnia 2012 r. do czerwca 2013 r. Tym razem były to wydatki dotyczące prac nawierzchniowych na Rynku I i Rynku III, montażu monitoringu miejskiego, budowy oświetlenia oraz działań promocyjnych. Wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym.
Do chwili obecnej Gmina Łęczna odzyskała już 5.408.091,60 zł. Przekazane pieniądze stanowią wkład Unii Europejskiej i budżetu Państwa w wydatkach poniesionych na realizację projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – I etap”.

Poziom realizacji projektu

100%

Środki z UE:

6 553 292,72 PLN

Całkowita wartość projektu:

9 952 972,14 PLN
Mapa RewitalizacjiRewitalizacja na żywoMultimedia