Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej

Inne Projekty

Wersja do druku Poleć znajomemu

 

Budowa ulicy 05KZ w Łęcznej - II etap wraz z remontem ulic łączących drogę krajową nr 82 z drogą wojewódzką nr 820

loga_RPO_woj_lub_unia.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

więcej »

Rozbudowa sieci drogowej łączącej drogę krajową nr 82 z drogą wojewódzką nr 829 w Łęcznej

loga_RPO_woj_lub_unia.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

więcej »

Rozbudowa sieci drogowej łączącej drogę krajową nr 82 z drogą wojewódzką nr 820 w Łęcznej

loga_RPO_woj_lub_unia.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

więcej »

Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Stara Wieś i Stara Wieś-Kolonia

loga_RPO_woj_lub_unia.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy.

więcej »

Budowa ulicy miejskiej o symbolu 07KZ w Łęcznej wraz z przebudową ulicy Lisa Błońskiego

zporr belka_1.bmp

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa. 

więcej »

Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Łęcznej - budowa dróg gminnych na Osiedlu Słoneczne

zporr belka_1.bmp

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa. 

więcej »

Przebudowa ulicy Braci Wójcickich od ul. Lisa Błońskiego do ul. Wojska Polskiego w Łęcznej

zporr belka_1.bmp

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

więcej »

Budowa ulicy miejskiej (o symbolu 05KZ) w Łęcznej - od ulicy Staszica w kierunku zachodnim

zporr belka_1.bmp

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

więcej »

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa wsi Podzamcze i Stara Wieś

prow_belka.bmp

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

więcej »

Przystosowanie budynku OSP Zakrzów do prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej

sporol_belka_2.bmp

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”.

więcej »

 1  2  Następne » 

Poziom realizacji projektu

100%

Środki z UE:

6 553 292,72 PLN

Całkowita wartość projektu:

9 952 972,14 PLN
Mapa RewitalizacjiRewitalizacja na żywoMultimedia